Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Súťaže 2013

Gitarová súťaž Prievidza 2013

Adam Kollaroci 1. miesto v zlatom pásme I. kategória
( pedagóg Mgr. art. Z.Bednárová).

Blahoželáme!

06.12.2013 [last update: 19.02.2014]

IX. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2013

IX. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2013 (www.zestebrno.cz) - Filip JANDORF - trúbka - 2. miesto (Mgr. art. J. Mydliar)

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu!

03.06.2013 [last update: 19.02.2014]

Súťaž „Klavírna Senica 2013“

2.kategória
strieborné pásmo - Jakub Belzár a Jiewen Zhuang
zlaté pásmo - Daniel Topoľský.
Žiaci sú z triedy M. Schultzovej.

Srdečne blahoželáme!

13.05.2013 [last update: 19.02.2014]

Detská interpretačná súťaž v sólovej hre na akordeóne

V dňoch 26.-27.4.2013 sa na Detskej interpretačnej súťaži v sólovej hre na akordeóne, ktorú organizuje ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici, zúčastnil Filip BARANEC z triedy E. Gerbocovej. V 1. kategórii sa umiestnil na 2. mieste.

Srdečne blahoželáme!

29.04.2013 [last update: 19.02.2014]

Medzinárodná mozartovská súťaž AMADEUS

Dňa 7. 2. 2013 sa v Brne na Medzinárodnej mozartovskej súťaži AMADEUS pre mladých klaviristov do 11 rokov zúčastnil Yiwei ZHUANG (5 rokov) z triedy p. uč. M. Schultzovej. Za svoj výkon v 1. kategórii získal Čestné uznanie najmladšiemu účastníkovi.
Blahoželáme!

14.02.2013 [last update: 03.06.2013]

X. Prehliadka mladých gitaristov v Bratislave

Adam KOLLAROCI - 1.kategória - zlaté pásmo (trieda Mgr.art Z.Bednárovej).

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy .

15.11.2013 [last update: 19.02.2014]