Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Úspechy na súťažiach v roku 2011

Celoslovenská súťaž „Nitrianska lutna"

Filip Jandorf - trúbka - 1. miesto v hre na plechové dychové nástroje + Cena primátora mesta Nitra
(Mgr. art. J. Mydliar)

Medzinárodná gitarová súťaž „Young guitar competition 2011", Štúrovo

Martin Ivančík - zlaté pásmo, celkovo 4. miesto
(Mgr. art. V. Ondrejčák)

XVII. medzinárodné bienále grafiky detí a mládeže, Toruň, Poľsko

G. Boďová, J. Križanová - diplomy (akad. mal. A. Dzianová)

Celoslovenská súťaž „Prehliadka mladých gitaristov 2011", Bratislava

D. Adamkovičová - 3. kat. - strieborné pásmo
V. Dosedla - 4. kat.- bronzové pásmo
M. Ivančík - 5. kat.- strieborné pásmo
(Mgr. art. V. Ondrejčák)

Celoslovenská súťaž „Schneidrova Trnava 2011"

J. Belzár - klavír - 1. kat. - strieborné pásmo
(M. Slezák)

Medzinárodná gitarová súťaž Bojnice 2011

M. Ivančík- 4. kat. - zlaté pásmo - 3. miesto
(Mgr. art. V. Ondrejčák)