Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Súťaže 2014

Celoslovenská gitarová súťaž Prievidza 2014

Adam Kollaroci - gitara

Zlaté pásmo v kategórii 1B

(tr. uč. Mgr. art. Z. Bednárová)

Srdečne blahoželáme!

20.11.2014 [last update: 19.02.2015]

Celoslovenská súťaž Nitrianska lutna 2014

Filip Baranec - 1.miesto v III.kategórii
(akord. trieda E. Gerbocovej)
Blahoželáme!

29.05.2014 [last update: 19.02.2015]

Medzinárodná klavírna súťaž AMADEUS 2014, Brno

Yiwei ZHUANG - 1.kategória - Čestné uznanie
(žiak je z triedy p.uč.Schultzovej)

BLAHOŽELÁME!

19.02.2014 [last update: 19.02.2015]