Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Základná umelecká škola v Stupave

Aktuality a oznamy

V. ročník Klavírnej súťažnej prehliadky Sládkovičovo 2019, 17.5.2019

Tamara Janočková - strieborné pásmo - 3. kat.
Hana Haruštiaková - bronzové pásmo - 4. kat.
Lenka Juriová - zlaté pásmo - 5. kat.

Žiačky sú z triedy p.uč. M.Schultzovej

BLAHOŽELÁME

Klavírna Senica 2019 – regionálna súťaž v hre na klavíri

Tamara Janočková – zlaté pásmo 2. kat.
Hana Haruštiaková – zlaté pásmo – 3. kat.
Lenka Juriová – strieborné pásmo – 4. kat.
Žiačky z triedy p.uč. M.Schultzovej

Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl 2019, Nové Zámky

16. - 17. 5. 2019

Hana Lipovská - strieborné pásmo - 2. kat.

Žiačka z triedy p. uč.  E. Ptačinovej

Ukážka z prác žiakov VO

Žiacka práca VO

Práca žiaka výtvarného odboru