Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Základná umelecká škola v Stupave

Aktuality a oznamy

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy v Stupave
15. - 17.  5. 2018 v čase 13.00 - 17.30

 

Hudobný odbor: neprijímame nových žiakov
Literárno-dramatický odbor:  znovuotvorenie nábor nových žiakov 17. 5. 2018 - štvrtok
Tanečný odbor: 15. a 16. 5. 2018
Výtvarný odbor: 15. - 17. 5. 2018 (priniesť výtvarné práce)

Informácie na tel. č. 65934 438 v popolud. hodinách a na webovej stránke www.zusstupava.sk

19.04.2018

Vernisáž výstavy

ZUŠ v Stupave a Mestská knižnica Ruda Mórica Vás pozýva na Vernisáž výstavy 20. 03. 2018 o 18.00 hod. v Mestskej knižnici v Stupave.

Vernisáž výstavy

15.03.2018

9. ročník celoslovenskej gitarovej súťaže, Prievidza

Markéta ZELENÁKOVÁ - zlaté pásmo, 2. miesto v kategórii A3

Pedagóg Mgr. art. Zuzana Bednárová

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

30.11.2017

Celoslovenská súťaž v hre na gitare, Bojnice 2017

A. Kollaroci – II. kat. - strieborné pásmo

(Mgr. art. Z. Bednárová)

Súťaž v hre na klavíri Klavírna Senica 2017

H. Haruštiaková – II. kat. - strieborné pásmo

L. Juriová – III. kat. - bronzové pásmo

(Pedagóg M.Schultzová)

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila ZUŠ v Stupave.

Nadácia Volkswagen SlovakiaZákladná umelecká škola sa v tomto školskom roku na podnet a za výraznej pomoci jedného z rodičov našich žiakov, pána Pavla Luntera, zapojila do grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia. V grantovom programe Projekty zamestnancov sme žiadali finančnú podporu na zakúpenie nových hudobných nástrojov, ktoré by pomohli k zlepšeniu materiálneho vybavenia a zároveň aj rozvoju a zvýšenej motivácii našich žiakov.

Náš projekt „Muzicírujme spolu" oslovil komisiu a grant bol schválený v plnej výške. Na spolufinancovaní sa podieľala aj ZUŠ. Vďaka tejto podpore sa nám podarilo zakúpiť nový elektrický klavír, šesť kompletných sád huslí, nové sláčiky a ďalšie nevyhnutné pomôcky. V školskom roku 2016/2017 plánujeme koncert, na ktorom zaznejú skladby nemeckých autorov. Zakúpenie týchto nástrojov je pre nás veľkou pomocou, ale aj podporou pre deti, ktoré vďaka tomu môžu študovať za oveľa kvalitnejších podmienok. Sme radi, že náš projekt bol úspešný a tiež vďační za pomoc rodičom, ktorí sa aktívne zapájajú do chodu školy.

16.11.2016 [last update: 10.05.2017]

Ukážka z prác žiakov VO

Žiacka práca VO

Práca žiaka výtvarného odboru