Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Úspechy na súťažiach v roku 2010

Celoslovenská súťaž „SCHNEIDROVA TRNAVA 2010"

Štvorručná hra na klavíri:
Jiewen ZHUANG a Jakub BELZÁR
strieborné pásmo v 1. kategórii
( žiaci sú z triedy M.Schultzovej a M.Slezáka)

Medzinárodná gitarová súťaž
"International Guitar Festival 2010" Rust, Rakúsko

Martin Ivančík - 3. miesto v 3. kategórii
(tr. uč. Mgr. art. V. Ondrejčák)

Celoštátna súťaž v hre na gitare
PREHLIADKA MLADÝCH GITARISTOV 2010, Bratislava

Vladimír Dosedla - strieborné pásmo v 2. kategórii
Marián Okál - strieborné pásmo v 2. kategórii
Tomáš Taro - strieborné pásmo v 3. kategórii
Martin Ivančík - zlaté pásmo v 4. kategórii

Žiaci sú z triedy Bc. D. Vrúbela a Mgr. art. V. Ondrejčáka