Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Súťaže 2016

8.ročník celoslovenskej gitarovej súťaže, Prievidza

Markéta Zelenáková -1. B. kat. - zlaté pásmo 4. miesto

Adam Kollaroci - 2. A. kat. - zlaté pásmo 3. miesto.

Žiaci sú z triedy Mgr. art. Zuzany Bednárovej.

Blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu!