Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Úspechy na súťažiach v roku 2009

VIANOČNÁ POHĽADNICA 2009

cena za kolekciu prác žiakov VO z triedy Mgr. M. Kolembusovej
Grafika, suchá ihla - Pranostiky

XV. medzinárodné bienále tvorivosti detí a mládeže, Toruň, Poľsko, 2009

Hlavná cena: Veronika Sokolová
Diplomy: K. Kaminská, Š. Halusková

Žiaci sú z triedy akad. mal.A. Dzianovej

Celoslovenská gitarová súťaž "PREHLIADKA MLADÝCH GITARISTOV 2009" Bratislava

2. kategória - Marián OKÁL - strieborné pásmo
3. kategória - Tomáš TARO - zlaté pásmo
4. kategória - Martin IVANČÍK - zlaté pásmo

žiaci sú z triedy Mgr. art. V. Ondrejčáka.