Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Súťaže 2015

7. ročník celoslovenskej gitarovej súťaže v Prievidzi

1. A. kategória Markéta Zelenáková - zlaté pásmo 2. miesto.
1. C. kategória Adam Kollaroci  - zlaté pásmo 2. miesto.
Žiaci sú z triedy Mgr. art. Zuzany Bednárovej.

BLAHOŽELÁME !

23.11.2015 [last update: 10.05.2017]

Prehliadka mladých gitaristov - 11. ročník, Bratislava

Adam KOLLAROCI - 2. kategória - zlaté pásmo.
Pedagóg Mgr. art. Zuzana Bednárová.

BLAHOŽELÁME!

12.11.2015 [last update: 10.05.2017]

XI.ročník - Festival E.Suchoňa, Pezinok 22.-23.10.2015

Martin a Jakub SMIČEKOVCI - akordeón.duo - Laureát súťaže v komornej hre.
Žiaci sú z triedy E.Gerbocovej.
Blahoželáme!

06.11.2015 [last update: 10.05.2017]

Mezinárodní akordeonové dny Praha, 29.10.-1.11.2015

Martin Smiček - 1. kat. akordeón - zlaté pásmo 2. miesto
Jakub Smiček - 2. kat. akordeón - zlaté pásmo 5. miesto
Žiaci sú z triedy E.Gerbocovej.

Blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!

Akordeónová súťažná prehliadka 2014/2015, Nová Baňa

Martin Smiček - PŠ - 1. miesto a Absolútny víťaz súťaže
Jakub Smiček - 2. roč. - 1. miesto
Filip Baranec - 1. roč. 2. časť - 1. miesto

Komorná hra
Martin a Jakub Smičekovci - kat. do 12 rokov - 1. miesto

Žiaci sú z triedy E. Gerbocovej

11.05.2015 [last update: 06.11.2015]

Súťaž KLAVÍRNA SENICA 5. 5. 2015

Yiwei ZHUANG - 1. kat. - zlaté pásmo
Martin BELZÁR - 3. kat. - zlaté pásmo
Jakub BELZÁR - 4. kat. - strieborné pásmo
Yiewen ZHUANG - 4. kat. - zlaté pásmo
Daniel TOPOĽSKÝ - 4. kat. - zlaté pásmo

(pedagóg M. Schultzová)

Srdečne blahoželáme!

06.05.2015 [last update: 06.11.2015]

Celoslovenská súťaž SCHNEIDEROVA TRNAVA 2015 / 16.4.2015

Sólová hra na klavíri / 4. Kategória - Daniel TOPOĽSKÝ - zlaté pásmo a Cena Ministerstva vnútra SR (ped. M. Schultzová)

Blahoželáme!

22.04.2015 [last update: 06.11.2015]

Medzinárodná akordeónová súťaž Ostrava 2015

Martin SMIČEK - 1. kategória - 1. miesto (uč. E. Gerbocová).
Srdečne blahoželáme!

Celoslovenská súťaž Ružomberská klasická gitara 2015

Adam KOLLAROCI - 2. miesto v I. kategórii (pedagóg Mgr. art. Zuzana Bednárová)

Srdečne blahoželáme!

24.03.2015 [last update: 06.11.2015]

XIII. ročník akordeónového festivalu v rytme rôznych hudobných žánrov 2015, Kysucké Nové Mesto

Sólová hra
I. kategória
Absolútny víťaz: Martin Smiček, ZUŠ Stupava
II. kategória
Strieborné pásmo: Jakub Smiček, ZUŠ Stupava

Komorná hra
I. kategória:
Zlaté pásmo: Martin Smiček, Jakub Smiček, ZUŠ Stupava

Žiaci sú z triedy p. uč. E. Gerbocovej.


SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

18.03.2015 [last update: 13.04.2015]