Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Úspechy na súťažiach v roku 2008

XVI. medzinárodné bienále grafiky detí a mládeže, Torun, Poľsko

Diplomy: K. Bašteková, N. Buran, M. Malatschek, M. Machata, R. Gašpar, E. Kalinová, D. Zivcák
Žiaci výtvarného odboru z triedy akad. mal. A. Dzianovej

MUSICA CAMERATA 2008, Bratislava - bronzové pásmo

Tomáš Taro a Martin Ivančík - gitarové duo z triedy Mgr.art. V.Ondrejčáka

XIV. medzinárodná súťaž tvorivosti detí a mládeže v Toruni, Poľsko

Na súťaži sa zúčastnili žiaci výtvarného odboru z triedy akad. mal. A. Dzianovej.

Diplomy získali:
Peter Bednárik, Laura Chovanová, Rebeka Gašparová, Matúš Machata a Michal Nosek.

Celoslovenská výtvarná súťaž NOVOROČENKY 2008 v Rimavskej Sobote

Matej MALATSCHEK - výtvarný odbor z triedy akad. mal. A. Dzianovej - 2. miesto v 1. kategórii

Prehliadka gitaristov 2008

Žiaci z gitarovej triedy Mgr. art. V. Ondrejčáka.

Tomáš Taro - 3. kategória - Strieborné pásmo - 1. miesto

Martin Ivančík - 4. kategória - Zlaté pásmo - 2. miesto

Medzinárodná klavírna súťaž Amadeus v Brne

Jiewen ZHUANG - klavír z triedy p. uč. Schultzovej - 3. miesto v 1. kategórii