Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Prehlásenie o prístupnosti

Stránka zodpovedá norme xHTML 1.0 Transitional, úspešne absolvovala XHTML ako aj CSS validáciu v zmysle ustanovení danými organizáciou W3C. Pre zobrazenie sú použité validný CSS 2.1 a beztabuľkový layout. Stránky sú najlepšie zobrazené v prehliadačoch, ktoré uvedené normy podporujú, prístupné sú však i v iných prehliadačoch.

Úplné zobrazenie informácií na stránkach bez ozdobnej grafiky možné vypnutím štýlov, ktoré zamedzí použitie štýlov CSS a je funkciou niektorých prehliadačov. Úplné zobrazenie všetkých informácií je možné aj po vypnutí obrázkov, JavaScrip a Java apletov.

Na stránke sa vyskytujú informácie aj vo formáte PDF (prípadne duplicitne aj vo formáte DOC), takto poskytované informácie sa vyskytujú v prípade, ak je dôležité zachovať formát súboru z dôvodu množstva údajov, potreby zachovania grafického spracovania (napr. tlačivá).

Na stránke sa vyskytujú i súbory vo formáte mpg - krátke animované filmy žiakov školy, na prehratie ktorých je potrebné mať nainštalovaný vhodný prehrávač, napr. Windows Media Player alebo VLC player.

Stránky sú spravované redakčným systémom FunWeb.

Za validitu externých stránok, s ktorými je stránka prelinkovaná nezodpovedáme.

Valid XHTML 1.0 Transitional

Ověřit CSS!