Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Výtvarný odbor

Prípravné štúdium je určené pre deti predškolského veku, od 5 rokov. Vyučovanie je formou hravých výtvarných činností, je zamerané na oboznámenie sa s jednoduchými výrazovými prostriedkami a materiálmi, s cieľom podnietiť u dieťaťa spontánne sebavyjadrenie.
Vyučovanie 2*45 min. raz týždenne.
Ponúkame možnosť prípravnej výtvarnej výchovy priamo v materských školách.

 

Základné štúdium I. stupňa trvá 8 rokov, a je určené pre žiakov od 6 - do 14 rokov.
Vyučovanie je orientované od materiálno-technického experimentovania v nižších ročníkoch cez plošné vytváranie - kreslenie, maľovanie, grafická tvorba k priestorovému vytváraniu - modelovanie, sochárstvo, keramika, tvorba šperku, krajinná tvorba atď.
3*45 min. raz týždenne.

 

Základné štúdium II. stupňa trvá 4 roky, je zamerané na samostatnú tvorbu alebo na prípravu na ďalšie štúdium výtvarnej profesie.
3*45.min.raz týždenne