Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Hudobný odbor

V rámci štúdia hudobného odboru získavajú žiaci zručnosť v hre na hudobnom nástroji a základné hudobno-teoretické vedomosti a orientáciu v dejinách hudby na hodinách hudobnej náuky.

 

Na ZUŠ v Stupave vyučujeme:

  • klavír
  • keyboard
  • akordeón
  • husle
  • violončelo
  • gitaru
  • spev a zborový spev
  • hru na bicích nástrojoch
  • dychové nástroje (zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka).


Okrem individuálnej výuky môžu byť žiaci hudobného odboru zaradení aj na výuku komornej hry (štvorručná hra na klavíri, duá, triá, kvartetá a pod.).