Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Tanečný odbor

Prípravné štúdium je určené pre deti predškolského veku, od 5 rokov. Vyučovanie je zamerané na rozvoj základných hudobno-pohybových schopností.
Vyučovanie 2*45 min. raz týždenne.

 

Základné štúdium I. stupňa trvá 8 rokov, je rozdelené na 2 časti a určené pre žiakov od 6 - do 15 rokov.
V rámci základného štúdia sa vyučuje klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec, a to za sprievodu korepetítora alebo reprodukovanej hudby.