Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Zamestnanci školy

Práca žiakov výtvarného odboruPersonálne obsadenie:

 • Mgr. Vicianová Margita, riaditeľka, husle
 • Mgr. art. Ondrejčáková Alena, zástupkyňa riaditeľky, husle 
 • Mgr. art. Bednárová Zuzana - gitara
 • Brezovská Janetta - zobcová flauta, HN
 • Buranová Nadežda - drevené dychové nástroje, saxofón
 • Mgr. art. Duranka Mikuláš - HN
 • Akad. mal. Dzianová Alena - výtvarný odbor
 • Mgr. Hanová Jana - výtvarný odbor, MD
 • Kardošová Zlatica - spev
 • Mgr. Kolembusová Martina - výtvarný odbor
 • Mgr. art. Machatová Jana - výtvarný obor
 • Mosorjaková Andrea - priečna flauta
 • Mgr. art. Mydliar Jozef - drevené a plechové dychové nástroje
 • Nezníková Zdenka - violončelo, HN
 • Mgr. art. Ondrejčák Vladimír - gitara
 • Mgr. art. Sandiová Belinda - gitara
 • Schultzová Marta - klavír
 • Mgr. art. Slezák Ján - zobcová flauta, klarinet, saxofón
 • Slezák Miloslav - klavír, keybord, korepetícia
 • Slezáková Mária - akordeón, klavír
 • Struhárik Juraj - gitara
 • Mgr. Suchánek Borek - trúbka, klavír, keyboard, korepetícia
 • Mgr. art. Surovičová Dagmar - tanečný odbor
 • Mgr. art. Vavrová Katarína - klavír, korepetícia
 • Belošičová Alžbeta - školníčka, upratovačka
 • Bernáthová Tatiana - mzdové účtovníctvo
 • Greliková Viera - ekonomické účtovníctvo