Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

2% z daní

2% z dani, plagat

Ďakujeme za doterajšiu podporu a zároveň si dovoľujeme oznámiť, že nakoľko spľňame podmienky na prijatie 2% aj naďalej, sme zaregistrovaní v Centrálnom registri aj na ďalšie zdaňovacie obdobie.

 

Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole v Stupave sa zameriava na podporu aktivít, ktoré napomáhajú zmysluplnému využitiu voľného času detí.

 

Získané prostriedky použijeme na zlepšovanie materiálneho vybavenia jednotlivých odborov (nákup hudobných nástrojov, opravy a ladenie, nákup učebných pomôcok, organizovanie návštev výstav a iných kultúrnych podujatí, zlepšovanie prostredia detí v ZUŠ, údržba webstránky školy).


Údaje o prijímateľovi dane

Obchod. meno alebo názov:
Občianske združenie pri ZUŠ v Stupave
Sídlo: Cintorínska 2, 900 31 Stupava
IČO: 307 969 11
Právna forma: Občianske združenie

 

Tlačivá:

Za rok 2012

Občianske združenie prijalo v roku 2012 daň z príjmu FO a PO sumu z 2% dane FO a PO v celkovej výške 2416,99 €. Srdečne ďakujeme!

Celý článok

Za rok 2011

Občianske združenie pri ZUŠ v Stupave za zdaňovacie obdobie 2011 prijalo čiastku 2007,07 €. Ďakujeme všetkým za podporu.

Celý článok

Za rok 2010

ZUŠ v Stupave ďakujem všetkým rodičom a priaznivcom, ktorí poukázali 2% dane nášmu Občianskemu združeniu pri ZUŠ v Stupave.

Celý článok

V roku 2008

Občianske združenie pri ZUŠ v Stupave v roku 2008 obdržalo z 2% zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb čiastku 211 635 Sk. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, darcom, ktorí nás podporili aj touto formou.

Celý článok

Za rok 2006

Občianske združenie pri ZUŠ v Stupave ďakuje všetkým rodičom a priaznivcom školy, ktorí poukázali 2% z dane za rok 2006 na účet OZ.
Táto čiastka činila 36 783,00 Sk a bola použitá vo výdavkoch za plastové okná.

Celý článok

6. 10. 2006

Občianske združenie pri ZUŠ v Stupave ďakuje všetkým rodičom a priaznivcom školy, ktorí poukázali 2% z dane na účet OZ. Táto čiastka činila 30 219 Sk. Z tejto sumy boli zakúpené 2 gitary (koncertná a cvičná) v hodnote 22 870 Sk.