Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Základná umelecká škola v Stupave

Aktuality a oznamy

8.ročník celoslovenskej gitarovej súťaže, Prievidza

Markéta Zelenáková -1. B. kat. - zlaté pásmo 4. miesto

Adam Kollaroci - 2. A. kat. - zlaté pásmo 3. miesto.

Žiaci sú z triedy Mgr. art. Zuzany Bednárovej.

Blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu!

 

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila ZUŠ v Stupave.

Nadácia Volkswagen SlovakiaZákladná umelecká škola sa v tomto školskom roku na podnet a za výraznej pomoci jedného z rodičov našich žiakov, pána Pavla Luntera, zapojila do grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia. V grantovom programe Projekty zamestnancov sme žiadali finančnú podporu na zakúpenie nových hudobných nástrojov, ktoré by pomohli k zlepšeniu materiálneho vybavenia a zároveň aj rozvoju a zvýšenej motivácii našich žiakov.

Náš projekt „Muzicírujme spolu" oslovil komisiu a grant bol schválený v plnej výške. Na spolufinancovaní sa podieľala aj ZUŠ. Vďaka tejto podpore sa nám podarilo zakúpiť nový elektrický klavír, šesť kompletných sád huslí, nové sláčiky a ďalšie nevyhnutné pomôcky. V školskom roku 2016/2017 plánujeme koncert, na ktorom zaznejú skladby nemeckých autorov. Zakúpenie týchto nástrojov je pre nás veľkou pomocou, ale aj podporou pre deti, ktoré vďaka tomu môžu študovať za oveľa kvalitnejších podmienok. Sme radi, že náš projekt bol úspešný a tiež vďační za pomoc rodičom, ktorí sa aktívne zapájajú do chodu školy.

16.11.2016

Vernisáž prác detí výtvarného odboru

ZUŠ Stupava v spolupráci s OZ Pour-ART Vás pozýva
na vernisáž prác detí výtvarného odboru ZUŠ a MŠ, ktorá sa uskutoční
dňa 8. 6. 2016 o 17. 30 h v Stupavskej synagóge.

Vernisáž 2016

Výstava v Synagóge bude otvorená nasledovne:
9.6. - 15.00 - 19.00
10.6. - 15.00 - 19.00
11.6. - 15.00 -18.00
12.6. - 15.00 - 18.00
13.6. - 15.00 - 19.00
14.6. - 15.00 - 19.00
15.6. - 15.00 - 19.00
16.6. - 15.00 - 19.00
17.6. - 15.00 - 19.00

 

 

31.05.2016 [last update: 03.06.2016]

7. ročník celoslovenskej gitarovej súťaže v Prievidzi

1. A. kategória Markéta Zelenáková - zlaté pásmo 2. miesto.
1. C. kategória Adam Kollaroci  - zlaté pásmo 2. miesto.
Žiaci sú z triedy Mgr. art. Zuzany Bednárovej.

BLAHOŽELÁME !

23.11.2015

Prehliadka mladých gitaristov - 11. ročník, Bratislava

Adam KOLLAROCI - 2. kategória - zlaté pásmo.
Pedagóg Mgr. art. Zuzana Bednárová.

BLAHOŽELÁME!

12.11.2015

XI.ročník - Festival E.Suchoňa, Pezinok 22.-23.10.2015

Martin a Jakub SMIČEKOVCI - akordeón.duo - Laureát súťaže v komornej hre.
Žiaci sú z triedy E.Gerbocovej.
Blahoželáme!

06.11.2015

Mezinárodní akordeonové dny Praha, 29.10.-1.11.2015

Martin Smiček - 1. kat. akordeón - zlaté pásmo 2. miesto
Jakub Smiček - 2. kat. akordeón - zlaté pásmo 5. miesto
Žiaci sú z triedy E.Gerbocovej.

Blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!

Ukážka z prác žiakov VO

Žiacka práca VO

Práca žiaka výtvarného odboru