Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Základná umelecká škola v Stupave

Aktuality a oznamy

Prijímacie skúšky do ZUŠ v Stupave

Skúšky sa uskutočnia v čase 13.00-17.30 nasledovne:

Hudobný odbor - 13. a 14.5.2020

Tanečný odbor - 13.5.2020

Výtvarný odbor - 14.5.2020

Literárno-dramatický odbor - 14.5.2020

Zápisné 2.-€

24.02.2020

Komorný koncert pri príležitosti 60. výročia stupavskej ZUŠ

Komorný koncert

24.02.2020

11.ročník celoslovenskej gitarovej súťaže v Prievidzi

kategória II. B - Markéta Zelenáková - 1. miesto.
Žiačka je z triedy Mgr. art. Zuzany Bednárovej.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

16. medzinárodná výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica

C. ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY
C1. KATEGÓRIA (do 10 rokov)

3. miesto - Emília Kajuchová, 8 r. - Základná umelecká škola, Stupava, (pedagóg J.Machatová)

Blahoželáme.

26.11.2019

Ukážka z prác žiakov VO

Žiacka práca VO

Práca žiaka výtvarného odboru