Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Základná umelecká škola v Stupave

Aktuality a oznamy

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky do všetkých odborov ZUŠ na školský rok 2020/2021 sa na základe Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 28.4.2020 o prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 uskutočnia v dňoch 27.augusta 2020 a 28.augusta 2020 v čase 11.00-18.00.


Prihláška do ZUŠ

Vyplnenú elektronickú prihlášku je potrebné doručiť  v čase 1.6.2020 -15.6.2020.

Elektronická prihláška : https://zusstupava.edupage.org/register/?edu=rd  


Email: zusstupava@zusstupava.sk
Poštová adresa: ZUŠ v Stupave, Cintorínska 2, 900 31 Stupava

30.04.2020 [last update: 22.05.2020]

11.ročník celoslovenskej gitarovej súťaže v Prievidzi

kategória II. B - Markéta Zelenáková - 1. miesto.
Žiačka je z triedy Mgr. art. Zuzany Bednárovej.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

16. medzinárodná výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica

C. ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY
C1. KATEGÓRIA (do 10 rokov)

3. miesto - Emília Kajuchová, 8 r. - Základná umelecká škola, Stupava, (pedagóg J.Machatová)

Blahoželáme.

26.11.2019

Ukážka z prác žiakov VO

Žiacka práca VO

Práca žiaka výtvarného odboru