Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky

Základná umelecká škola v Stupave

Aktuality a oznamy

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Stupave oznamuje, že v pondelok 29.10.2018 budú mať žiaci riaditeľské voľno.

18.10.2018

Klavírna Senica 2018, súťaž v štvorručnej hre na klavíri

I. kategória

  • Ľubica Beláňová a Lara Hrotková - bronzové pásmo
  • Olívia Janušková a Lucia Polláková - bronzové pásmo
  • Matúš Gondek a Katka Haverlová - bronzové pásmo
    (pedagóg Mgr. art K. Vavrová)
  • Klára Gorelová a Tamara Janočková - strieborné pásmo


II. kategória

  • Hanka Haruštiaková a Lenka Juriová - strieborné pásmo
    (pedagóg M.Schultzová)


BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME ZA ÚSPEŠNÚ REPREZENTÁCIU ŠKOLY

02.05.2018

Vernisáž výstavy

ZUŠ v Stupave a Mestská knižnica Ruda Mórica Vás pozýva na Vernisáž výstavy 20. 03. 2018 o 18.00 hod. v Mestskej knižnici v Stupave.

Vernisáž výstavy

15.03.2018 [last update: 02.05.2018]

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila ZUŠ v Stupave.

Nadácia Volkswagen SlovakiaZákladná umelecká škola sa v tomto školskom roku na podnet a za výraznej pomoci jedného z rodičov našich žiakov, pána Pavla Luntera, zapojila do grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia. V grantovom programe Projekty zamestnancov sme žiadali finančnú podporu na zakúpenie nových hudobných nástrojov, ktoré by pomohli k zlepšeniu materiálneho vybavenia a zároveň aj rozvoju a zvýšenej motivácii našich žiakov.

Náš projekt „Muzicírujme spolu" oslovil komisiu a grant bol schválený v plnej výške. Na spolufinancovaní sa podieľala aj ZUŠ. Vďaka tejto podpore sa nám podarilo zakúpiť nový elektrický klavír, šesť kompletných sád huslí, nové sláčiky a ďalšie nevyhnutné pomôcky. V školskom roku 2016/2017 plánujeme koncert, na ktorom zaznejú skladby nemeckých autorov. Zakúpenie týchto nástrojov je pre nás veľkou pomocou, ale aj podporou pre deti, ktoré vďaka tomu môžu študovať za oveľa kvalitnejších podmienok. Sme radi, že náš projekt bol úspešný a tiež vďační za pomoc rodičom, ktorí sa aktívne zapájajú do chodu školy.

16.11.2016 [last update: 10.05.2017]

Ukážka z prác žiakov VO

Žiacka práca VO

Práca žiaka výtvarného odboru